Theses 

Historie základního školství v Rybí do roku 1945 – Jana LYČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana LYČKOVÁ

Bakalářská práce

Historie základního školství v Rybí do roku 1945

History of elementary education in Rybi till 1945

Anotace: Bakalářská práce se zabývá historii školství v Rybí od 18.století do roku 1945.Dále pojednává o historii obce od nejstarších dob do 2. světové války.Stručně shrnuje dějiny školství v historii lidstva a v závěru analyzuje úlohu učitele od dob osvícenství do konce 2. světové války.

Abstract: This dissertation is focused on the history of elementary education in Rybí since 18th century till 1945. Moreover it tells about the history of a village since the early ages till the end of WWII. It briefly describes the history of education in the human's evolution.At the end it analyzes the role of a teacher since the Enlightenment till the end of WWII.

Klíčová slova: Škola, učitel, historie, základní školství, Rybí, žák, kronika

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 21. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 3. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

LYČKOVÁ, Jana. Historie základního školství v Rybí do roku 1945. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:07, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz