Bc. Eva Pauličič

Bakalářská práce

Teoretické a praktické aspekty hospodaření s majetkem státu (komparace forem státní podnik a akciová společnost)

Theoretical and practical aspects managing state assets (comparisons of state enterprises and joint stock companies)
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Teoretické a praktické aspekty hospodaření s majetkem státu“ je analýza rozdílů mezi jednotlivými formami vlastnictví a majetkové účasti státu ve dvou typech organizací (státní podnik a akciová společnost). Práce se zabývá problematikou majetku státu z hlediska současné právní úpravy hospodaření a nakládání s majetkem, právním postavením státních podniků zároveň s významem …více
Abstract:
The subject of the bachelor's thesis "Theoretical and practical aspects of state property management" is the analysis of the differences between individual forms of ownership and ownership of state in two types of organizations (state enterprise and joint stock company). The thesis deals with issues of state property from the point of view of the current legal regulation of the management and management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta