Theses 

Testování mechanismů QoS Cisco IOS pro zajištění kvality hlasových služeb a bezpečnosti – Bc. Lukáš Krasňan

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Bc. Lukáš Krasňan

Master's thesis

Testování mechanismů QoS Cisco IOS pro zajištění kvality hlasových služeb a bezpečnosti

Testing the Cisco IOS QoS mechanisms to ensure quality voice services and security

Abstract: IP telephony is important aspect of voice communication. Good implementation of VoIP can not omit guaranteed services for voice traffic. The goal of the thesis is to get familiar with mechanisms of quality of service for voice data in Cisco devices and to test their functionality under various network loads. Availability of service is as important as service itself, therefore it is necessary to give appropriate attention to network security. In the diploma thesis are also shown methods how can be quality of service used for network security.

Abstract: IP telefónia je dôležitým aspektom hlasovej komunikácie. Kvalitná implementácia VoIP sa však nezaobíde bez zaručenia kvality služby pre hlasové dáta. Cieľom práce je zoznámiť sa s mechanizmami zabezpečenia kvality služby pre hlasové prenosy v Cisco zariadeniach a otestovanie ich funkčnosti pri rôznych zaťaženiach siete. Keďže dostupnosť danej služby je nemenej dôležitá, ako služba sama, je potrebné venovať zabezpečeniu siete netriviálne úsilie. V diplomovej práci sú preto rozobrané aj metódy využitia mechanizmov kvality služby na bezpečnosť siete.

Keywords: QoS, VoIP, MOS, unified manager express, DoS, algoritmy radenia do front, bezpečnosť siete

Language used: Slovak

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2013
  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.
  • Reader: RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Go to top | Current date and time: 19/2/2019 10:04, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz