Ing. Denisa Zemánková

Master's thesis

Účinné formy motivování pracovníků

Effective forms of employees motivation
Abstract:
Předmětem diplomové práce "Účinné formy motivace zaměstnanců" je analýza nástrojů používaných k řízení motivace zaměstnanců a jejich dopad na produktivitu podniku. První část shrnuje dosavadní poznatky o motivaci a jejím vlivu na výkon. Druhá část popisuje metody řízení pracovní motivace ve vybraném podniku a jejich vliv na spokojenost zaměstnanců. Poslední část tvoří doporučení ke zvýšení produktivity …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: "Effective forms of employee's motivation" is to analyse methods of employee's motivation management and their influence to company's efficiency. The first part summarizes current knowledge about motivation and its influence to performance. In the second part are analysed methodes which are used for emplyoees motivation in described company. In the final part are suggestions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2006
  • Supervisor: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta