Bc. Eliška Havlová

Bakalářská práce

Ruský diplomatický protokol na přelomu 15. a 16. století

Russian diplomatic protocol at the turn of the 15th and 16th century
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá ruským diplomatickým protokolem na přelomu 15. a 16. století. Sleduje jednotlivé kroky příjmu a jednání se zahraničními posly u moskevského dvora. Hlavní důraz je kladen na popsání jednotlivých částí přijmu poselstva a na situace, které mohly zahraničním vyslancům způsobit jisté potíže a to podle dobových záznamů Siegmunda Herbersteina a Antonia Possevina.
Abstract:
The bachelor´s thesis deals with Russian diplomatic protocol at the turn of the 15th and 16th century. Thesis describes negotiations with foreign envoys at the Moscovite court. It put emphasis on the description of each part of receiving delegations and situations that could cause foreign envoys certain problems according to historical records Siegmund Herberstein and Antonio Possevino.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.