Theses 

Správní řízení v řízení o odstranění stavby – Ing. Petr Kašpárek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Petr Kašpárek

Bakalářská práce

Správní řízení v řízení o odstranění stavby

Administration procedure about a process of removing the construction

Anotace: Tématem bakalářské práce je řízení o odstranění stavby ve správním řízení, které je součástí stavebního zákona č. 183/2006 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2007. Práce objasňuje definice neoprávněné stavby a stavby nepovolené, respektive jejich pojmové znaky, zákonné důvody pro odstranění stavby, správní řízení o odstranění stavby a další navazující správní řízení. S ohledem na novou právní úpravu je toto téma zaměřeno především na vyhodnocení zákonných nástrojů této části stavebního zákona, včetně dalších málo využívaných institutů vedoucích k vymáhání rozhodnutí ve věcech stavebního práva.

Abstract: The theme of the thesis is the procedure for removal of buildings in the administrative procedure that is a part of the Building Act No. 183/2006 Coll., which came into force on 1st January 2007. The work clarifies the definition of unauthorized and illegal construction and their conceptual characteristics, legal grounds for removal of buildings, an administrative procedure for disposal and other related administrative procedures. With regard to new legislation on this topic is this thesis primarily focused on the evaluation of the legal instruments of the Building Act, including other underutilized institutions leading to the enforcement of decisions in matters of construction law.

Klíčová slova: stavba, správní řízení, stavebník, přestupek, nezákonný, stavební zákon, povinnost, stavební povolení bulding, administrative procedure, builder, offence, unlawfu, building act, duty, bulding licence

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Dana Římanová
  • Oponent: JUDr. Miloslav Šiler

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 17:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz