Ing. Petr Kašpárek

Bachelor's thesis

Správní řízení v řízení o odstranění stavby

Administration procedure about a process of removing the construction
Abstract:
Tématem bakalářské práce je řízení o odstranění stavby ve správním řízení, které je součástí stavebního zákona č. 183/2006 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2007. Práce objasňuje definice neoprávněné stavby a stavby nepovolené, respektive jejich pojmové znaky, zákonné důvody pro odstranění stavby, správní řízení o odstranění stavby a další navazující správní řízení. S ohledem na novou právní …more
Abstract:
The theme of the thesis is the procedure for removal of buildings in the administrative procedure that is a part of the Building Act No. 183/2006 Coll., which came into force on 1st January 2007. The work clarifies the definition of unauthorized and illegal construction and their conceptual characteristics, legal grounds for removal of buildings, an administrative procedure for disposal and other related …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2012
  • Supervisor: JUDr. Dana Římanová
  • Reader: JUDr. Miloslav Šiler

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration