Mgr. Lenka Drhlíková

Master's thesis

Diagnostika exekutivních funkcí pomocí programu Neurop 2 - normativní studie

Diagnostics of executive functions using program Neurop 2 - normative studies
Abstract:
V práci se zabýváme využitím počítačových programů v neuropsychologické diagnostice. Konkrétně se přitom zaměřujeme na otázky exekutivních funkcí, jakožto takových, jejichž poruchy mají velký dopad na každodenní život člověka. Dále se pak zabýváme mozkovými oblastmi frontálních laloků, které jsou s exekutivními funkcemi nejčastěji spojovány. Ve výzkumné části pak pracujeme s programem Neurop 2 (autora …more
Abstract:
In this work we deal with the usage of computer programs in neuropsychological diagnostics. Specifically we focus on issues of executive functions, as such, whose disorder has considerable consequence on human´s everyday life. Next we deal with brain´s areas of frontal lobes, which are being frequently linked with the executive functions. Then in the research part we work with program Neurop 2 (created …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2008
  • Supervisor: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta