Mgr. Petra Nevosádová

Diplomová práce

Finanční analýza družstva

Financial analysis of the coop
Anotace:
Cílem této diplomové práce, jejíž téma zní: „Finanční analýza konkrétního družstva“ je provést finanční analýzu určitého družstva a na jejím základě identifikovat problém ve finanční oblasti a navrhnout jejich řešení. Nejprve je proveden rozbor právní úpravy družstev a teoretický popis finanční analýzy. Obsahem hlavní části této práce je aplikace teoreticky popsaných postupů finanční analýzy na vybrané …více
Abstract:
The goal of this thesis, entitled „Financial analysis of the cooperative“, is to apply relevant tools of financial analysis to the chosen cooperative, identify problems relating to financial activities and propose their solutions. The first part contain the legal regulations of a cooperative and theoretical description of the financial analysis. The content of the main part of this work is the application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Michal Kozub
  • Oponent: Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta