BcA. Lívia Spustová, DiS.

Master's thesis

Tvorba incenácie Navždy a Vždy

Forever and ever
Abstract:
Creation of work ,,Navždy a Vždy” is a diploma project conducted by a non-professional group in primary school of art. With the effectiveness of two different divisions at this school, both dance and literary – drama, we will try to create a synthesis of musical and movement components with dramatic action. There will be basic techniques of classical and especially jazz dance with the possible contribution …viac
Abstract:
Tvorba inscenácie Navždy a Vždy je diplomovým projektom realizovaným s neprofesionálnou skupinou v základnej umeleckej škole. Súčinnosťou dvoch rôznych odborov na tejto škole, a to tanečný a literárno – dramatický, sa budeme snažiť vytvoriť syntézu hudobnej a pohybovej zložky s činoherným konaním. V choreografiách budú vyžité základné techniky klasického a najmä jazzového tanca s možným prínosom samotných …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2018
  • Vedúci: MgA. Hana Litterová
  • Oponent: doc. Mgr. Hana Halberstadt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/do4w3/