Ing. Petr Parys

Diplomová práce

Nestátní neziskové organizace: přínos k rozvoji obce a regionu

Nonprofit organizations and their contribution to the regional development
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je zhodnotit přínos nestátních neziskových organizací pro rozvoj města a regionu, dále pak zhodnotit jejich spolupráci s orgány města a představit vlastní návrhy na zlepšení kooperace mezi nestátními neziskovými organizacemi a městem. Jako město bylo vybráno Brno, které tvoří zároveň i region. Pro potřeby této práce byly vybrány nestátní neziskové organizace ze skupiny …více
Abstract:
The subject of this thesis is to evaluate benefit of non-governmental organizations for the development of the city and region, as well as evaluate their cooperation with the authorities of cities and present own proposals for improving cooperation between non-governmental organizations and the city. Has been selected as the city of Brno, which also account for the region. For the purposes of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Irena Opluštilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta