Bc. Bibiana Depešová

Master's thesis

Odhad hodnoty spolehlivosti cestovního času

Estimating the value of travel time reliability
Abstract:
The goal of diploma thesis „Estimating the value of travel time reliability“ is to estimate train transportation passengers' value of travel time and value of travel time reliability on route Praha – Brno. Estimation of these values is performed by using discrete choice model. First part of the thesis summarizes studies concerning the given topic and presents concept of value of travel time and value …viac
Abstract:
Cieľom diplomovej práce „Odhad hodnoty spolehlivosti cestovního času“ je odhadnúť hodnotu cestovného času a hodnotu spoľahlivosti cestovného času u cestujúcich vlakovej dopravy na trase Praha – Brno. Odhad týchto hodnôt je prevedený pomocou modelu diskrétnej voľby. V prvej časti práce sú zhrnuté poznatky zo štúdií zaoberajúcich sa touto témou a je predstavený koncept hodnoty cestovného času a spoľahlivosti …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta