Bc. Tereza Kubitová

Bakalářská práce

Program podpory zdraví v mateřských školách a program Začít spolu v teorii a praxi

Health Promoting Schools and the Start Together Project: Their Theory and Practice in Nursery Schools
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dvěma moderními alternativními programy (programem podpory zdraví a programem Začít spolu) v mateřských školách. Teoretická část definuje termín předškolní pedagogika, zabývá se alternativními vzdělávacími programy, rodinou a spoluprací s ní. Teoretická část dále popisuje program podpory zdraví i program Začít spolu, vymezuje jejich filosofii a principy. Praktická část se …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with two alternative approaches for nursery schools - Health Promoting Schools and the Start Together project. The theoretical part defines the term of preschool pedagogy and deals with alternative educational programmes. It also covers the topic of the family and its cooperation with schools. Further, the theoretical part describes Health Promoting Schools and the Start Together …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta