Theses 

Program podpory zdraví v mateřských školách a program Začít spolu v teorii a praxi – Bc. Tereza Kubitová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tereza Kubitová

Bakalářská práce

Program podpory zdraví v mateřských školách a program Začít spolu v teorii a praxi

Health Promoting Schools and the Start Together Project: Their Theory and Practice in Nursery Schools

Anotace: Bakalářská práce se zabývá dvěma moderními alternativními programy (programem podpory zdraví a programem Začít spolu) v mateřských školách. Teoretická část definuje termín předškolní pedagogika, zabývá se alternativními vzdělávacími programy, rodinou a spoluprací s ní. Teoretická část dále popisuje program podpory zdraví i program Začít spolu, vymezuje jejich filosofii a principy. Praktická část se zaměřuje na pohled učitelek na program mateřské školy, ve které pracují. Řeší klady a zápory programu, zkušenosti učitelek a pohled rodičů na program mateřské školy, do níž chodí jejich děti. V závěru bakalářské práce jsou návrhy pro obohacení programu mateřské školy podporující zdraví o prvky programu Začít spolu a naopak.

Abstract: The bachelor thesis deals with two alternative approaches for nursery schools - Health Promoting Schools and the Start Together project. The theoretical part defines the term of preschool pedagogy and deals with alternative educational programmes. It also covers the topic of the family and its cooperation with schools. Further, the theoretical part describes Health Promoting Schools and the Start Together project by defining their policies and principles. The practical part focused on teachers´ opinions of the programmes used by the nursery schools, where they work. Positive and negative aspects of the programmes are discussed as well as the teachers´ experiences and parents´ opinions of the programmes followed by the schools which their children attend. The thesis conclusion points out certain ideas from the programme of Health Pormoting Schools which might be used to enrich the Start Together project and vice versa.

Klíčová slova: Mateřská škola, program podpory zdraví, program Začít spolu, alternativní vzdělávací programy, Nursery school, Health Promoting Schools, Start Together project, alternative educational programmes

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 02:27, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz