Bc. Filip Červinka

Master's thesis

Motivace VŠ studentů ke kombinaci více vysokoškolských studií současně, způsoby zvládání a efekty takového studia

The motivation of university students to combine two or more fields of studies, ways of coping and effects of such studies
Abstract:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá vysokoškolskými studenty, kteří studují v rámci magisterského cyklu dva obory, dále se zaobírá způsoby zvládání a efekty takového studia. Cílem tohoto výzkumu tedy bylo zjistit a popsat, jaké motivy vedou studenty v magisterském cyklu ke studiu dvou oborů na této úrovni. Následně popsat, jak sami aktéři zvládají studium a do jaké míry je to zátěž. Práce je …more
Abstract:
This master's thesis focuses on university students studying two fields within the master's cycle, as well as focusing on the ways of coping and the effects of such studies. The aim of this research is to make this approach available. Subsequently, how the actors manage their studies and to what extent a burden can appear. The thesis is divided into two parts, theoretical and empirical. The theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta