Bc. Filip Červinka

Master's thesis

Motivace VŠ studentů ke kombinaci více vysokoškolských studií současně, způsoby zvládání a efekty takového studia

The motivation of university students to combine two or more fields of studies, ways of coping and effects of such studies
Anotácia:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá vysokoškolskými studenty, kteří studují v rámci magisterského cyklu dva obory, dále se zaobírá způsoby zvládání a efekty takového studia. Cílem tohoto výzkumu tedy bylo zjistit a popsat, jaké motivy vedou studenty v magisterském cyklu ke studiu dvou oborů na této úrovni. Následně popsat, jak sami aktéři zvládají studium a do jaké míry je to zátěž. Práce je …viac
Abstract:
This master's thesis focuses on university students studying two fields within the master's cycle, as well as focusing on the ways of coping and the effects of such studies. The aim of this research is to make this approach available. Subsequently, how the actors manage their studies and to what extent a burden can appear. The thesis is divided into two parts, theoretical and empirical. The theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedúci: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta