Bc. Anna Kopecká

Bakalářská práce

Vývoj Blu-ray trhu v ČR: Distribuční strategie a jejich dopad na adopci HD formátu

Evolution of the Blu-ray market in Czech Republic: Distribution strategies and their influence on adoption of the HD format
Anotace:
Cílem předkládané práce je zmapovat tuzemský trh s domácími nosiči s vysokým rozlišením, s retrospekcí nosičů DVD, které současné formáty audiovizuální zábavy na domácí půdě předcházely. Podstatou budiž zachycení nástupu a tržní vývoj formátu Blu-ray, který na český trh vstoupil v roce 2007 v momentě, kdy byl konkurenční formát DVD na svém vrcholu, když ovládal většinu trhu s domácí zábavou. Na formát …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is to explore the domestic market of high resolution mediums, with retrospection of DVD, the predecessor of present form of audiovisual entertainment. It tries to capture the essence of onset and market development of the Blu-ray format, which entered the Czech market in 2007 at a time when competition, the DVD format, was at its peak and controlled most of the home …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta