Bc. Kristýna Kalusová

Diplomová práce

Dopady daně z nemovitých věcí na finanční stabilitu vysoce zadlužených obcí

Impacts of real estate tax on the financial stability of highly indebted municipalities
Anotace:
Cílem diplomové práce „Dopady daně z nemovitých věcí na finanční stabilitu vysoce zadlužených obcí“ je navrhnout těmto obcím efektivní úpravu koeficientů definovaných v zákoně o dani z nemovitých věcí tak, aby byla zajištěna jejich finanční stabilita. V teoretické části byl zpracován literární přehled zabývající se problematikou tématu práce. Praktická část využívá poznatků z teoretické části práce …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis "Impacts of real estate tax on the financial stabi-lity of highly indebted municipalities" is to propose to these municipalities an effective adjustment of the coefficients defined in the Real Estate Tax Act so as to ensure their financial stability. In the theoretical part, a literary review dea-ling with the issue of the topic of the work was prepared. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Petr Valouch, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Filip Hrůza, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta