Kateřina Nešporová

Bakalářská práce

Uvedení nového výrobku na trh firmou VITAR, s.r.o.

Launching a New Product on the Market by Vitar, s.r.o.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou uvedení nového výrobku na trh firmou VITAR, s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou. V první části jsou vymezeny marketingové pojmy související s příslušnou problematikou uvedení nového výrobku na trh. Druhá, praktická část, aplikuje teoretické poznatky do praxe a je rozdělena do několika kapitol. Nejdříve je představena společnost …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with problematic of launching a new product on the market by company VITAR, s.r.o. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the first part are defined marketing concepts related to the relevant issue of launching a new product on the market. The second part applies theoretical knowledge into practice and is divided into several chapters. First is introduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miloslava Kubíčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nešporová, Kateřina. Uvedení nového výrobku na trh firmou VITAR, s.r.o.. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing