Marita ABRAMOVA

Bakalářská práce

Křest Arménského národa a vznik Arménské apoštolské církve.

The Baptism of Armenian Nation and Originated the Armenian Apostolic Church.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vznikem a vývojem Arménské apoštolské církve s odkazem na její vliv v arménské společnosti. V práci je uveden stručný nástin dějin arménského národa.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the origin and development of the Armenian Apostolic Church with reference to its influence in Armenian society. In the thesis there is a brief outline of the history of the Armenian nation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ABRAMOVA, Marita. Křest Arménského národa a vznik Arménské apoštolské církve.. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.