RNDr. Michal Šindelář, Ph.D.

Disertační práce

Úroveň přeshraniční spolupráce v Euroregionu Pomoraví /Weinviertel / Záhorie

Level of Cross-border cooperation in the Pomoraví/Weinviertel/Zahorie Euroregion
Anotace:
Tato dizertační práce se zabývá východní částí česko-rakouského pohraničí, tj. Euroregionem Pomoraví a Weinviertel, včetně slovenské části Zahorie (Záhoří), a konkrétně vnímáním otevření hranice a přeshraniční spolupráce místním obyvatelstvem jak v Česku, tak v Rakousku a na Slovensku. Stěžejní část práce je věnována tzv. smíšenému výzkumu, který probíhal formou dotazníkového šetření a řízených rozhovorů …více
Abstract:
In the following doctoral thesis the author focused on the eastern part of the Czech-Austrian borderland (the Pomoraví/Weinviertel Euroregion including the Slovakian Zahorie region) and is called: Cross-border cooperation between municipalities in this region and the perception of the state border and the Cross-border cooperation of local inhabitants in Czech, Austrian and Slovakian part of this Euroregion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D., Mgr. Hynek Böhm, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta