Ing. Josef Knobloch

Disertační práce

Fotoiniciovaná polymerace hybridních monomerů

Photoinitiated polymerization of hybrid monomers
Anotace:
Cílem disertační práce bylo sledovat průběh fotopolymerace vybraných hybridních monomerů (glycidylvinylether, butadienmonoxid a glycidylmethakrylát) v tenké vrstvě v přítomnosti komerčně dostupného radikálového a kationtového iniciátoru. Dále byly studovány chemické struktury připravených polymerních vzorků a vybrané mechanické vlastnosti. K polymeraci hybridních monomerů byl použit radikálový iniciátor …více
Abstract:
The aim of this dissertation was to examine the process of the photopolymerization of selected hybrid monomers (glycidyl vinyl ethere, butadiene monooxide and glycidyl methacrylate) in a thin layer and in presence of the commercially available radical and/or cationic initiator. Further, the chemical structures of resulting polymer samples and their selected mechanical properties were studied. The radical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 10. 2010
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 12. 2010

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Knobloch, Josef. Fotoiniciovaná polymerace hybridních monomerů. Pardubice, 2010. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická