Bc. Katarína Gábryšová

Diplomová práce

Teaching Culture in an Upper Secondary School in the Czech Republic

Teaching Culture in an Upper Secondary School in the Czech Republic
Anotace:
Tématem této diplomové práce je výuka reálií na středních školách. Teoretická část se snaží definovat, co jsou reálie a jak se tento pojem vyvíjel. Následně zkoumá, jak se pojem reálie týká výuky jazyků, analyzuje různé metody a přístupy, které ovlivňují způsob, jakým se kultura dnes vyučuje. Přezkoumává také vzdělávací dokumenty, které určují, jak se na českých středních školách vyučují jazyky a kulturní …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is teaching culture in upper-secondary schools. The theoretical part tries to define what culture is and how the term developed. Subsequently it explores how the term culture relates to teaching languages and examines various methods and approaches that influence the way culture is taught today. It also reviews the educational documents, which determine how are languages …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D.
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta