Bc. Šárka Hauptová

Diplomová práce

Vliv internetu a sociálních sítí na oblast komunikace a vytváření mezilidských vztahů u dětí a mládeže

The Influence of the internet and social networks on communication and the creation of interpersonal relationships and children and youth
Anotace:
Diplomová práce na téma Vliv internetu a sociálních sítí na oblast komunikace a vytváření mezilidských vztahů u dětí a mládeže bude zaměřena na pozitivní a negativní vlivy působící na osobnost dětí a mladých lidí v důsledku užívání služeb internetu a sociálních sítí. Teoretická část bude shrnovat dostupné poznatky v oblasti informačních a komunikačních technologií, internetu, sociálních sítí a specifických …více
Abstract:
The thesis on "The influence of the internet and social networks on communication and creation of interpersonal relations in children and adolescents" will focus on the positive and negative effects on the personality of children and young people resulting from using internet and social networks. The theoretical part will summarize available know ledge of information and communication technologies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hauptová, Šárka. Vliv internetu a sociálních sítí na oblast komunikace a vytváření mezilidských vztahů u dětí a mládeže. Pardubice, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická