Bc. Iva Poláčková

Bakalářská práce

Rané dílo Bohuslava Fuchse: Rodinný dům a vodní elektrárna v Háji u Mohelnice

The Early architectural work of Bohuslav Fuchs: a family house and hydroelectric station in Háj near Mohelnice
Anotace:
V Olomouckém kraji najdeme mnoho pokladů moderní architektury, mezi které se řadí i rodinný dům a elektrárna v Háji u Mohelnice. Tyto stavby patří k raným dílům architektů Bohuslava Fuchse a Josefa Štěpánka. Budovy vznikly v letech 1921 – 1923 a tedy v období, kdy se na české architektonické scéně protínalo mnoho avantgardních směrů. Těmito proudy se nechali inspirovat i tito umělci. Cílem práce je …více
Abstract:
In the Olomouc region we can find many treasures of modern architecture, among which belongs also a house with hydroelectric power plant Háj u Mohelnice. These buildings are the early works of architects Bohuslav Fuchs and Josef Štěpánek. Buildings originated between 1921 – 1923. This was a period when many avant-garde movements, which inspired the above mentioned architects, intermingled at the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta