Veronika Tlamsová

Bakalářská práce

Veřejná podpora kinematografie v ČR

Support of Cinematography by the Public Sector in the Czech Republic
Anotace:
Práce je zaměřena na veřejné instituce, které v České republice podporují kinematografii. Značná část práce je věnována Státnímu fondu kinematografie, jeho fungování a jaký vliv měl jeho vznik na oblast podpory a financování české kinematografie. Mezi další instituce, které budou v rámci této práce představeny patří Odbor médií a audiovize ministerstva kultury, Národní filmový archiv nebo programy …více
Abstract:
The main focus of the thesis are public institutions that support cinematography in the Czech Republic. It is mainly focused on the National Cinematography Fund, its functioning and its influence on the support and financing of Czech cinematography. Among other institutions that will be presented in this work are The Media and Audio-visual Department of Ministry of Culture, the National Film Archive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: Barbora Slintáková
  • Oponent: Pavla Mikušová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77806