Bc. Ingrid Kováčová

Diplomová práce

Postupy pro dosažení srovnatelnosti bazálních charakteristik vlastních dat s publikovanými výsledky studií

Methodology of weighted comparison of study data with published studies
Abstract:
This thesis deals with methods for adjusting the structure of own data to published literary sources. Data adjustment is important in terms of comparability, which is one of the key assumptions of bio-statistics, and overall correct interpretation of results. In many cases, the selected comparative studies differ in selection criteria, patient characteristics, the definition of clinical endpoints, …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá metodami pro adjustaci struktury vlastních dat na publikované literární zdroje. Adjustace dat je důležitá z hlediska srovnatelnosti, která je jedním z klíčových předpokladů biostatistiky a celkově korektní interpretace výsledků. V mnoha případech se zvolené porovnávané studie liší v selekčních kritériích, charakteristikách pacientů, definici klinických cílových ukazatelů …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta