Václav Žárský

Diplomová práce

Talent management v spoločnosti Vigour a.s.

Talent management ve společnosti Vigour a.s.
Anotace:
Diplomová práce poskytuje sumarizovaný pohled na talent management (TM) v kontextu detailně zkoumaných oblastí identifikace, rozvoje a stimulace talentovaných pracovníků. Teoretická část zasazuje pojem talentu a TM v podnikové praxi, přibližuje jeho vývoj v personalistice a demonstruje postavení konceptu na strategické úrovni jako klíče ke konkurenceschopnosti organizace. Současně popisuje procesní …více
Abstract:
This diploma thesis provides a comprehensive overview of talent management (TM) in a context of in-depth research in areas of identification, development and stimulation of talented employees. The theoretical part settles the term of a talent and TM in a corporate practice, introduces its development in human resources and demonstrates building a concept on a strategic level as a key to competitiveness …více
Abstract:
Diplomová práca poskytuje sumarizovaný pohľad na talent management (TM) v kontexte detailne skúmaných oblastí identifikácie, rozvoja a stimulácie talentovaných pracovníkov. Teoretická časť zasadzuje pojem talentu a TM v podnikovej praxi, približuje jeho vývoj v personalistike a demonštruje postavenie konceptu na strategickej úrovni ako kľúča ku konkurencieschopnosti organizácie. Súčasne popisuje procesnú …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Zuzana Dvořáková
  • Oponent: Radovan Vávra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51426

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma