Vladimíra NÁBĚLKOVÁ

Bakalářská práce

Význam motivace ve vzdělávání dětí předškolního věku

The importance of motivation in education of preschool children
Anotace:
Téma mé bakalářské práce je "Význam motivace ve vzdělávání dětí předškolního věku". Teoretická část se zabývá významem motivace, osobností pedagoga, osobností předškolního dítěte a významem hry k motivaci. Empirická část se zaobírá významem motivace, jak působí určitá motivace v předškolním vzdělávání a jaký má význam pro dítě. Zvolila jsem metodu pozorování. Pro průzkum věkové kategorie jsou zvoleny …více
Abstract:
The topic of my thesis is "The importance of motivation in education of preschool children". The theoretical part deals with the importance of motivation, preschool children's personality, teacher's personality and importance of the game for motivation. The empirical part deals with the importance of motivation and its rate of contribution to preschoolers. I chose the observation method. For exploration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alexandra Tomášová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NÁBĚLKOVÁ, Vladimíra. Význam motivace ve vzdělávání dětí předškolního věku. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy