Kristýna Novotná

Bakalářská práce

Vliv kvality veřejných prostorů na rozvoj vybraných lokalit

The influence of the quality of public spaces on the development of selected localities
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vyhodnotit dopady rekonstrukce vybraného veřejného prostoru na socioekonomický rozvoj lokality. První část práce bude věnována teoretickým základům z oblasti managementu města a s ním úzce souvisejícím tématům, kterými jsou strategické plánování, sociální ekonomika, urbanistická ekonomie a územní plánování. Analytická část bude zkoumat charakteristiku veřejných prostorů, poté …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to evaluate the impacts of the reconstruction of the selected public space based on the socio-economic development of the locality. The first part of this thesis will be devoted to the theoretical foundations of the city management and related topics, which are strategic planning, social economy, urban economics and spatial planning. Furthermore, the analytical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS