Jan Liebich

Diplomová práce

Dopady Čtvrté průmyslové revoluce na trh práce a srovnání aktuální situace v Německu a České republice

Implications of the Fourth Industrial Revolution on the labor market and comparison of current situation in Germany and Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá potencionálními dopady Čtvrté průmyslové revoluce na trh práce. První část je věnována obecné charakteristice a vývoji jednotlivých fází průmyslové revoluce. Druhá část práce se zaměřuje na tři vybrané trendy Čtvrté průmyslové revoluce, jmenovitě se jedná o Internet věcí, 3D tisk a autonomní dopravu. Třetí část je věnována dopadům Revoluce 4.O na trh práce a možnému řešení …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the implications of the Fourth Industrial Revolution on the labor market. The first part describes specific phases of the industrial revolution and its characteristics. Second part handles with three chosen trends of the Revolution 4.0, namely Internet of things, 3D printing and Autonomous driving. Third part discusses the implications on the labor market and possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Ilya Bolotov
  • Oponent: Eva Křenková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75979