Ing. Jana Lašáková

Diplomová práce

Úvěrové produkty na financování bydlení

Credit products for housing financing
Abstract:
The subject of the diploma thesis “Credit products for housing financing” is the analysis of credit products for housing financing, their comparison and current possibilities for using them. Firstly, the attention is focused on the analysis of possible credit products from the theoretical point of view and the development of housing financing using these credit sources. The review of their advantages …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Úverové produkty na financovanie bývania“ je rozbor úverových produktov na financovanie bývania, ich porovnanie a súčasné možnosti využitia. Pozornosť je najprv zameraná na rozbor možných úverových produktov z hľadiska teórie a na vývoj financovania bývania týmito úverovými zdrojmi v čase. Po zhodnotení ich výhod a nevýhod nasleduje zhrnutie súčasnej ponuky bánk a stavebných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Veronika Bučková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finanční podnikání