Mgr. Draginja Vlk

Bakalářská práce

Kapacita Srbska k dosažení pozice lídra regionu západního Bálkanu

Capacity of Serbia for achieving the leadership position in Western Balkan region
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit kapacity Srbska k dosažení a udržení své vedoucí pozice v regionu západního Balkánu. Teoretický rámec této studie je koncipován na základě práce docentů B. Dančák a V. Hloušek, zabývající se konceptem lídrovství ve střední Evropě v případě Rakouska a Polska. Autoři se zabývají konkrétně 3 kritérii: potenciál, ambice a vůle, legitimita, což jsou předpoklady …více
Abstract:
The overarching aim of the thesis paper is to determine Serbia’s capacity in reaching and maintaining its leadership position in the region of Western Balkans. Theoretical framework of the study is conceptualized in the work of B. Dančak and V. Hloušek, dealing with the concept of leadership in Central Europe, in cases of Austria and Poland. Using realism as an approach, the authors specifically examines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Srdjan Prtina
  • Oponent: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií