Mgr. Draginja Vlk

Bachelor's thesis

Kapacita Srbska k dosažení pozice lídra regionu západního Bálkanu

Capacity of Serbia for achieving the leadership position in Western Balkan region
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit kapacity Srbska k dosažení a udržení své vedoucí pozice v regionu západního Balkánu. Teoretický rámec této studie je koncipován na základě práce docentů B. Dančák a V. Hloušek, zabývající se konceptem lídrovství ve střední Evropě v případě Rakouska a Polska. Autoři se zabývají konkrétně 3 kritérii: potenciál, ambice a vůle, legitimita, což jsou předpoklady …more
Abstract:
The overarching aim of the thesis paper is to determine Serbia’s capacity in reaching and maintaining its leadership position in the region of Western Balkans. Theoretical framework of the study is conceptualized in the work of B. Dančak and V. Hloušek, dealing with the concept of leadership in Central Europe, in cases of Austria and Poland. Using realism as an approach, the authors specifically examines …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2012
  • Supervisor: Mgr. Srdjan Prtina
  • Reader: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií