Theses 

Tělesná zdatnost a zájem o pohybovou aktivitu městské mládeže ve věku 9 -12 let – Michal UHLÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michal UHLÍK

Bakalářská práce

Tělesná zdatnost a zájem o pohybovou aktivitu městské mládeže ve věku 9 -12 let

Fitness and interest in physical activity of youth (9 - 12 aged) living in town

Anotace: Bakalářská práce zkoumá tělesnou zdatnost a pohybovou aktivitu českobudějovické mládeže ve věku 9 12 let. Práce je zaměřena na porovnání motorické výkonnosti a porovnání zájmu o pohybovou aktivitu v dřívější a dnešní době. Zjištěné hodnoty motorických testů jsou sledovány dle tabulek, jež byly přepočítány díky desetistupňové stupnici. Výsledky motorických testů byly vyhodnoceny T-testem, vyhodnocení dotazníku Compass bylo řešeno tabulkami, grafy a byly porovnány s výsledky z roku 2006 s Rychteckým.

Abstract: Bachelor thesis examines the physical fitness and physical activity Budweis young people aged 9-12 years. The work is focused on comparing motor performance and comparing interest in physical activity in the past and nowadays. The values found motor tests are monitored according to the chartes, which were converted, thanks to a ten-point scale. The results of motor tests were analyzed by the T-test, evaluation questionnaire Compass was solved tables, graphs and compared with results from 2006, to according Rychtecký.

Klíčová slova: tělesná zdatnost, pohybová aktivita, t-test, Compass, motorické testy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016
  • Zveřejnit od: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.1.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 1. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=34433 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

UHLÍK, Michal. Tělesná zdatnost a zájem o pohybovou aktivitu městské mládeže ve věku 9 -12 let. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 03:25, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz