Bc. Kateřina Zemanová

Diplomová práce

Vliv kompenzačních cvičení na úpravu funkčních poruch svalového systému u hráčů ledního hokeje ve věku 14-15 let

Effect of compensatory exercises on muscles functional disorders by Ice hockey pleyer aged 14. to 15 years
Anotace:
Bc. Zemanová Kateřina: Vliv kompenzačních cvičení na úpravu funkčních poruch svalového systému u hráčů ledního hokeje ve věku 14-15 let, diplomová práce. Brno: MU FSpS, 2014, 78 s. Diplomová práce je zaměřena na posouzení efektu pravidelně prováděných kompenzačních cvičení a na změnu funkčního stavu flexorů kyčelního kloubu u sledovaných hokejových klubů.
Abstract:
Bc. Zemanová Kateřina: Effect of compensatory on muscles functional disorders by Ice hockey player agend 14. to 15 years, Diploma thesis. Brno: MU FSpS, 2014, 78 p. The focus of this research study was to asses the effects of regulary practiced compensation exercises on the muscle systems and functional changes in hip flexor of hockey players in selected hockey clubs.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Roman Grmela, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií