Mgr. Gabriela Pospěchová

Bakalářská práce

Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná

Gammaspectrometric analyzes of the rocks from the uranium deposits Rozna
Anotace:
Cílem této práce je porovnat radiometrickou mapu koncentrace uranu s geologickou mapou okolí ložiska uranu Rožná. Dodatečně byla provedena terénní a laboratorní gamaspektrometrická měření hornin ze sedmi lokalit. Výsledky z těchto měření a dřívějších měření byly porovnány s výsledky leteckých měření. Středem zájmu byl pruh hornin pestré série strážeckého moldanubika, ve kterém leží ložisko Rožná. Zjistilo …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to compare the airborne radiometric map of concentration of uranium with the geologic map of the vicinity of the uranium deposit Rozna. Additionally, field and laboratory gammascpectrometry measurements were carried out on seven locations. The results of these measurements as well as the previously published measurements were compared with the results of the airborne …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta