Arailym SARSENBAY

Bakalářská práce

Rusko-japonský spor o Jižní Kurily v kontextu jejich ekonomického rozvoje

Russian-Japan Disputation About Southern Kuriles in Context of Their Economic Development
Anotace:
Tématem této vědecké práce je územní spor mezi Ruskem a Japonskem o vlastnictví Jižních Kurilských ostrovů. Důvodem pro studium této otázky je, že v posledních letech roste zájem vědecké komunity a politické elity o téma Jižních Kurilských ostrovů a probíhají jednání o oboustranně výhodném řešení územního sporu. Hlavní kapitoly práce jsou rozděleny do několika částí: metodologická část, teoretický …více
Abstract:
This the object of scientific work is the territorial dispute between Russia and Japan about the ownership of the South Kuril Islands. The reason for studying this topic is fact that in recent years the interest of the scientific community and the political elite in the topic of the South Kuril Islands has been growing, and negotiations about mutually beneficial solution to the territorial dispute …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SARSENBAY, Arailym. Rusko-japonský spor o Jižní Kurily v kontextu jejich ekonomického rozvoje. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Politická a kulturní geografie

Práce na příbuzné téma