Arailym SARSENBAY

Bachelor's thesis

Rusko-japonský spor o Jižní Kurily v kontextu jejich ekonomického rozvoje

Russian-Japan Disputation About Southern Kuriles in Context of Their Economic Development
Abstract:
Tématem této vědecké práce je územní spor mezi Ruskem a Japonskem o vlastnictví Jižních Kurilských ostrovů. Důvodem pro studium této otázky je, že v posledních letech roste zájem vědecké komunity a politické elity o téma Jižních Kurilských ostrovů a probíhají jednání o oboustranně výhodném řešení územního sporu. Hlavní kapitoly práce jsou rozděleny do několika částí: metodologická část, teoretický …more
Abstract:
This the object of scientific work is the territorial dispute between Russia and Japan about the ownership of the South Kuril Islands. The reason for studying this topic is fact that in recent years the interest of the scientific community and the political elite in the topic of the South Kuril Islands has been growing, and negotiations about mutually beneficial solution to the territorial dispute …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2020
  • Supervisor: prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SARSENBAY, Arailym. Rusko-japonský spor o Jižní Kurily v kontextu jejich ekonomického rozvoje. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Geography / Political and Cultural Geography