Bc. Martina Ľuptáková

Bakalářská práce

Vplyv povolania -zdravotnícky záchranár - na jeho zdravie

The influence of the occupation of paramedic on his/her health
Abstract:
The bachelor thesis deals with the influence on the professional rescue worker’s health working at urgent medical care. Particularly it focuses on the situations which were experienced during the work and on their influence on the physical and mental health of the rescue worker. Moreover, the thesis is divided into two parts, first is theoretical and the rest is empirical. In the theoretical chapters …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá vplyvom povolania zdravotnícky záchranár na zdravie zdravotníkov pracujúcich v oblasti urgentnej medicíny. Konkrétne, zisťuje mieru pôsobenia prežitých udalostí počas výkonu služby na zdravie ako fyzické, tak psychické. Práca je rozdelená do dvoch častí, teoretickej a empirickej. V kapitolách teoretickej časti sú bližšie vymedzené pojmy záchranná zdravotná služba, zdravotnícky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Hana Jahnová
  • Oponent: Mgr. Liana Greiffeneggová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta