Bc. Radmila Malá

Master's thesis

Dobrovolnictví v krajských knihovnách České republiky

Volunteering in regional libraries in the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou dobrovolnictví v krajských knihovnách České republiky. Teoretická část předkládá obecné vymezení dobrovolnictví, je vysvětlena podstata dobrovolnictví, historický kontext a základní terminologie. Přináší základní informace o dobrovolnictví v českých i zahraničních knihovnách, zejména v knihovnách Spojeného království. Výzkumná část práce se skládá z dotazníkového …more
Abstract:
This diploma thesis deals with volunteering in regional libraries of Czech Republic. The theoretical part of this thesis introduces general definition of the term volunteering, explanation of the volunteering principle, historical context and basic terminology. Basic information about volunteering in Czech libraries and in foreign libraries, especially in the UK, are stated. The research part of this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 1. 2017
  • Supervisor: PhDr. Martin Krčál, DiS.
  • Reader: PhDr. Iva Zadražilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta