Bc. Denisa Šmejkalová

Diplomová práce

Two Czech translations of Jack Kerouac's On the Road: a study on translating “written orality” in first-person narrative

Two Czech translations of Jack Kerouac's On the Road: a study on translating “written orality” in first-person narrative
Anotace:
Tato diplomová práce srovnává dva české překlady Kerouakova románu Na cestě z hlediska úrovně jejich spisovnosti či nespisovnosti. On the Road je příkladem vyprávění v ich formě, které se vyznačuje tím, že všechny promluvy, z nichž se skládá, jsou do určité míry nápodobou mluvené řeči. Překlad tohoto typu literárního díla je obecně spojen s problémy, které plynou ze střetu mluvenosti a psanosti ve …více
Abstract:
This thesis compares two Czech translations of Jack Kerouacʼs novel On the Road with the focus on the level of their standardness/substandardness. On the Road represents first-person narrative and as such it is informed by various types of discourse, all of which are, to a certain extent, an imitation of speech. The process of translating this type of literary work generally involves difficulties, …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura