Kristýna BULÍNOVÁ

Bakalářská práce

Diagnostika a návrh pohybové intervence plosky nohy u dětí v předškolním věku

Diagnostics and project of exercise intervention of sole of the foot preschool age children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá diagnostikou a návrhem pohybové intervence plosky nohy u dětí v předškolním věku. Hlavním cílem práce bylo vytvořit zásobník pohybové intervence na podporu nožní klenby. Teoretická část práce rozebírá východiska dané problematiky, tedy motorický, tělesný a psychosociální rozvoj dítěte předškolního věku. Dále se zabývá anatomií a fyziologií plosky nohy, vývojem nožní klenby …více
Abstract:
The present thesis deals with diagnosis of the soles of the feet in preschool children and presents suggestions as to physical exercise intervention. Creation of a set of physical exercise intervention to support the child's foot arch was the main objective of the thesis. In its theoretical part the thesis analyses the basic elements of the issue in question i.e. motor, physical and psychosocial development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Šrámková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BULÍNOVÁ, Kristýna. Diagnostika a návrh pohybové intervence plosky nohy u dětí v předškolním věku. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/