Ing. David RÁDL

Bakalářská práce

Návrh výměníku tepla z grafitových kompozitů (trubkový výměník) - (typ sůl - sůl, vstupní teplota 1000 \st{}C)

Design of heat exchanger from graphitic composite (tubular heat exchanger) -(type salt-salt, inlet temperature 1000°C)
Anotace:
Práce se zabývá návrhem vysokoteplotního trubkového výměníku tepla z grafitových kompozitů pro homogenní MSR reaktor v integrálním uspořádání s proudící palivo-chladící směsí roztavených fluoridových solí. V primárním okruhu reaktoru proudí směs solí LiF-BeF2 a v meziokruhu směs solí NaF-NaBF4. Jsou popsány vlastnosti roztavených fluoridových solí, materiálů použitelných v oblasti vysokých teplot a …více
Abstract:
This thesis disserts on the design of high temperature tubular heat exchanger for homogenous MSR reactor with flowing fuel-cooling mixture of the molten salts fluoride. In the primary circuit of the reactor flows the mixture of salts LiF-BeF2 and in the secondary circuit the mixture of salts NaF-NaBF4. In this thesis are described the properties of molten salts fluoride, properties of materials applicable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Václav Valenta, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RÁDL, David. Návrh výměníku tepla z grafitových kompozitů (trubkový výměník) - (typ sůl - sůl, vstupní teplota 1000 \st{}C) . Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/