Lukáš Matoušek

Bachelor's thesis

Best Practices pro xUnit testování

Best Practices pro xUnit testování
Abstract:
Hlavním cílem práce je osvětlit studentům praktiky jednotkového testování. V práci se vyskytuje mnoho anglických pojmů, které se nedají přeložit nebo nebyly dosud přeloženy. Teoretická část na začátku rozebírá co je to testování softwaru, následně upozorní na několik způsobů testování při vývoji softwaru. Vysvětlí základní pojmy jako je softwarová chyba, verifikace, validace, kvalita a spolehlivost …more
Abstract:
The main goal of this work is to explain to the students the practices of unit testing. In this work are many English words that cannot or have not yet been translated. The theoretical part at the beginning discusses what is software testing, and then notifies you to several methods of testing during the development of the software. Explain the basic concepts such as the software error, verification …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 2. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2014
  • Supervisor: Jarmila Pavlíčková
  • Reader: Zbyněk Šlajchrt

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39569

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Aplikovaná informatika / Informatika

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.