Vít Štěpánek

Bakalářská práce

Zákon o zbraních a střelivu České a Slovenské republiky a jejich komparace

The Weapons and Ammunition Act of The Czech Republic and The Slovak Republic and their comparation
Anotace:
Tato práce se zabývá platnou a účinnou legislativně právní úpravou oblasti zbraní a střeliva v ČR a také v SR. Je popisem a komparací jednotlivých právních úprav dané problematiky v regionu střední Evropy, především se zaměřením na země, které v nedávné minulosti byly jedním státním celkem, v současnosti jsou však dvěma samostatnými suverénními státy, které patří do evropského společenství států, resp …více
Abstract:
The thesis deals with the valid and effective legislative regulation of weapons and ammunition in the Czech Republic and in the Slovak Republic. This is a description and comparison of the various legal regulations of this issue in the region of Central Europe, especially focusing on countries that in the recent past were one state unit but they are currently two independent sovereign states that belong …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS