Jan Bartoš

Disertační práce

Miloslav Kabeláč - kompletní klavírní tvorba a komorní díla pro smyčcové nástroje a klavír

Miloslav Kabeláč - Complete Works for Piano and Chamber Music for Strings and Piano

Anotace:
Cílem této disertace je podat pokus o analytické uchopení Kabeláčova klavírního díla. Shromažďuje informace a odpovídá na otázky vztahující se k tomuto zaměření. Práce se také snaží najít konkrétní interpretační vodítka k jeho dvěma nejdůležitějším klavírním cyklům - Sedmi skladbám op. 14 a Osmi preludiím op. 30. Práce poukazuje na skutečnost, že je nutné zaobírat se Kabeláčem v širších souvislostech …více
Abstract:
The purpose of this dissertation is to analyse Miloslav Kabeláč's piano works. It collects informations and answers questions relating to this narrow focus. The dissertation also tries to find interpretative clues to his two most important piano cycles - Seven pieces op. 14 and Eight preludes op. 30. The dissertation points out the fact that if we want to present and understand his works correctly …více
 

Klíčová slova

Kabeláč Miloslav 1908-1979

Klíčová slova

hudba

Klíčová slova

hudební osobnosti

Klíčová slova

skladatelé

Klíčová slova

hudební analýzy

Klíčová slova

smyčcové nástroje

Klíčová slova

život a dílo

Klíčová slova

hudba pro klavír

Klíčová slova

klavír
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2014
  • Vedoucí: Ivan MORAVEC
  • Oponent: Ivan KLÁNSKÝ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a)
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 11. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna