Bc. Adam Veselý

Diplomová práce

Salafismus v Severním Porýní-Vestfálsku

Salfism in North Rhine-Westphalia
Anotace:
Tato práce s využitím konceptu výzkumu extremismu a ochrany demokracie analyzuje salafistickou scénu v Severním Porýní–Vestfálsku. Za tímto účelem je hodnocen rozsah a struktura salafistické scény ve spolkové zemi, respektive hrozby, které tato scéna představuje. Práce analyzuje postup státních orgánů vůči salafistické scéně, přičemž akcentuje její kategorizaci na základě prostředků, které využívá …více
Abstract:
The work analyses the Salafist scene in North Rhine–Westphalia using the concept of the research of extremism and the protection of democracy. The extent and the structure of the Salafist scene in this federal country is evaluated, especially the threats represented by this scene. The work analyses the methods used by state organs against the Salafists. It emphasises especially the categorization of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Bezpečnostní a strategická studia