Lukáš Navrátil

Bakalářská práce

Metody optimalizace webových stránek

Optimalization Methods for Web Pages
Anotace:
Práce se zabývá základními principy a metodami optimalizace webových stránek. Teoretická část seznamuje čtenáře s nejdůležitějšími pojmy a faktory, které mají vliv na optimalizaci. Je také popsán vývoj a historie optimalizace z pohledu jednotlivých vyhledávačů. Dále jsou rozebrány konkrétní metody a vliv sociálních sítí na optimalizaci. V praktické části je pro-vedena analýza vybraných webových stránek …více
Abstract:
The thesis deals with basic principles and methods of web pages optimization. The theoretical part introduce the most important factors and terms to the reader, which have impact on optimization. History and evolution of optimization is described from view of individual search engines. As next are described specific methods and influence of social media on optimization. The practical part includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Navrátil, Lukáš. Metody optimalizace webových stránek. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe