Karolína KRÁLOVÁ

Bakalářská práce

Reflexe na vybraný hudební styl, subkulturu nebo undergroundové hnutí, na historické období, umělec a jeho tvorba nebo umělecké dílo

REFLECTION onto a selected musical style, subculture or underground movement on the historical period, the artist and his work, or work of art
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je reflexe na uznávaného umělce respektive jeho dílo. Inspirací se mi stala v první řadě vizuální stránka kultovního filmu 2001: Vesmírná Odysea v režii mého oblíbeného režiséra a scénáristy Stanleyho Kubricka. V teoretické části jsem nastínila důvod své volby, představu, kterou chci naplnit. Zároveň se snažím popsat proces tvorby v jednotlivých etapách vývoje, jistý posun …více
Abstract:
The subject of my bachelor's thesis is a reflection on the work by a well-known artist. I drew my inspiration primarily from the visual aspect of the cult classic 2001: A Space Odyssey, directed by my favourite film director and screenwriter, Stanley Kubrick. The theoretical part outlines the reasons of my choice and the idea I would like to accomplish. At the same time, I aim to describe the design …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. akad. mal. Helena Krbcová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁLOVÁ, Karolína. Reflexe na vybraný hudební styl, subkulturu nebo undergroundové hnutí, na historické období, umělec a jeho tvorba nebo umělecké dílo. Plzeň, 2013. bakalářská práce (BcA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Ústav umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Ústav umění a designu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Ústav umění a designu

Bakalářský studijní program / obor:
Design / Fashion design, specializace Design oděvu

Práce na příbuzné téma