Mgr. Jan Mušálek

Diplomová práce

Product placement v evropské směrnici a v marketingové praxi

Product Placement in European Directive and in Marketing Practice
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou product placementu v české marketingové praxi ve světle možností budoucí právní úpravy poskytnuté směrnicí 2007/65/ES. Vyjadřuje se k alternativám právní úpravy product placementu - zákazu tak, jak funguje dnes, či liberalizaci s omezujícími podmínkami.
Abstract:
Thesis deals with product placement in Czech marketing practice in the light of possibility of regulations given by EC directive 2007/65/EC. It arbitrates alternatives of product placement regulation - ban as it works now or liberalization under restrictive conditions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2009
  • Vedoucí: prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta